Meny
Ti enkle tiltak for å bedre el-sikkerheten hjemme
  • Bolig
  • Sikkerhet
  • Teknologi

Ti enkle tiltak for å bedre elsikkerheten hjemme

Publisert 29. september 2017 | Oppdatert 19. desember 2022

Med en årvåken innstilling kan du hindre de aller fleste ulykker knyttet til el-anlegget ditt. Her er ti råd som alle kan følge.

Som boligeier er det du som har ansvar for elsikkerheten. Du skal til enhver tid holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand, og ta kontakt med autorisert elektriker dersom noe må utbedres. Samtidig finnes det også tiltak du selv kan gjøre som privatperson, for å bedre elsikkerheten i hjemmet ditt. Her er ti konkrete tips som er enkle for alle å følge:

1. Vær forsiktig med løse lamper og frittstående ovner

Særlig på barnerom eller i rom der husdyr oppholder seg, er det fornuftig å unngå bruk av frittstående lamper og varmeovner. Er man uheldig, kan slike nokså lett veltes, noe som kan føre til materielle- og/eller personskader.

«Sørg for å få installert nok kontakter til alle el-produktene dine.»

2. Hold el-artikler over dyna

Med mindre produktet er beregnet for det, bør ikke elektriske artikler brukes eller etterlates under dyner, tepper og pledd. Mange el-produkter utvikler mye varme, som i verste fall kan føre til brann hvis de etterlates under slike stoffer. Dette er spesielt noe yngre barn ikke tenker på, så hold oppsyn med de minste hvis de bruker elektriske leker.

3. Ikke tørk klær på elektriske ovner

Det står skrevet på alle ovner på flere språk, og advarselen skal alltid etterfølges. Å tørke klær på elektriske ovner kan overraskende fort føre til brann.

4. Bruk fastmonterte stikkontakter til permanent utstyr

Skjøteledninger og grenuttak skal kun brukes som en midlertidig løsning for el-artikler som ikke plasseres ut permanent. Bak TV-en og andre steder el-produkter står på sin faste plass, er det vesentlig tryggere å bruke fastmonterte stikkontakter. Sørg for å få installert nok kontakter til alle produktene dine.

5. Ha trygg avstand mellom lamper og brennbart materiale

For å unngå brann bør ikke gardiner og andre tekstiler henges helt inntil lamper. Overhold sikkerhetsmarginene som normalt står oppgitt i brukerveiledningen til lampene, og fulgte det ikke med noen anvisninger, bruker du sunn fornuft.

6. Aldri bruk sterkere lyspærer enn angitt

Hvis du bruker sterkere lyspærer enn lampene dine er utviklet for, vil de i beste fall slukne. I verste fall kan de regelrett eksplodere som følge av overbelastningen, og føre til materielle skader og/eller personskade.

«Bruk alltid autoriserte fagfolk til elektrikerarbeid i boligen din.»

7. Trekk ut støpsler på småapparater mellom bruk

Løse apparater som kaffetraktere og vannkokere bør ikke være koblet til stikkontakten når de ikke brukes. Trekk ut støpselet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund, eller gå til anskaffelse av stikkontakter med tidsur. Slike skrur av strømmen automatisk etter angitt tid.

8. Sjekk jevnlig stikkontakter, brytere og støpsler

Selv om du ikke er utdannet elektriker, er det lurt å inspiserer el-materiellet i boligen din jevnlig. Da øker du sjansene for å oppdage feil, slitasje eller mangler før det oppstår farlige situasjoner.

9. Hold utkikk etter brunsvidde merker

Varmegang er ofte årsaken til elektriske branner. Hvis du oppdager at el-materiell er unormalt varmt, eller at det har oppstått brunsvidde merker, bør du umiddelbart koble ut sikringen og kontakte elektriker.

10. Bytt ut gamle el-produkter

Utviklingen går stadig fremover, og el-produktene som selges i dag er vesentlig sikrere enn eldre apparater. Hvis du har mange apparater som begynner å dra på årene, bør du vurdere å bytte dem ut med moderne, sikrere alternativer. Det gamle utstyret leverer du til gjenvinningsstasjonen eller butikken der du kjøpte erstatningen.

Og sist, men ikke minst; bruk alltid autoriserte fagfolk til elektrikerarbeid i boligen din. Finn din nærmeste Elfag-elektriker her. Besøk for øvrig sikkerhverdag.no for flere sikkerhetstips.