Meny
Sikring i sikringsskap har gått. Finger aktiverer sikringen.
NÅR SIKRINGEN GÅR: Mange sliter med elektriske anlegg som er gamle og ikke tilpasset dagens strømforbruk.
  • Sikkerhet
  • Teknologi

Derfor bør du sjekke sikringsskapet ditt

Publisert 25. juni 2019 | Oppdatert 26. juni 2019

Har sikringen gått, uten at du vet hvorfor? Dette kan være et tegn på at det er på tide å bytte sikringsskap.

Det er en kjensgjerning at feil ved det elektriske anlegget er årsaken til en vesentlig andel av brannene i Norge hvert år. Disse brannene kunne ofte vært avverget dersom man hadde tatt seg tid til å sjekke sikringsskap og øvrige el-komponenter jevnlig.

Hvorfor slår sikringen ut?

I dagens sikringsskap er det mest vanlig med automatsikringer, som ikke behøver å byttes hvis de slår ut. Dette er en stor fordel moderne sikringer har over de eldre skrusikringene. Hvis sikringen slår ut burde man likevel forsøke å finne årsaken før man skrur den på igjen. Normalt slår sikringen ut på grunn av en overbelastning, for eksempel fordi man bruker for mange eller kraftige el-produkter på samme kurs. Samtidig kan årsaken også ligge i en feil et eller annet sted på kursen.

Feil ved det elektriske anlegget er en av de vanligste årsakene til brann i Norge. Eldre sikringsskap er spesielt i faresonen fordi de ofte er underdimensjonert for dagens strømforbruk, og fordi risikoen for brann øker markant straks man belaster anlegget mer enn det er beregnet for.

Sørg for at sikringsskapet er i god stand

Som oftest slår sikringen i sikringsskapet ut grunnet overbelastning. Slike situasjoner oppstår for eksempel dersom du bruker for mange elektriske produkter på samme kurs samtidig. I dag har de fleste sikringsskap automatsikringer som, i motsetning til gammeldagse skrusikringer, kun må aktiveres igjen for å fungere som normalt.

Trenger du elektriker?
Finn din nærmeste Elfag-elektriker

Det kan imidlertid være andre årsaker til at sikringen slår ut – som krever en grundigere sjekk. Selve arbeidet med eventuelle utbedringer i sikringsskapet skal imidlertid alltid utføres av en autorisert elektriker. Dersom du ikke klarer å identifisere årsaken til at sikringen slo ut på egenhånd, bør du kontakte elektriker før du foretar deg noe ytterligere.

Krav til plassering av sikringsskap

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg heter det at sikringsskapet må være tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving. Det må også være tilstrekkelig med plass i og rundt skapet, slik at utskiftninger og annet arbeid kan bli utført på en trygg måte. Det er altså ikke et krav at skapet skal være fritt synlig, men det må derimot være lett tilgjengelig.

Elfag-elektriker gjør undersøkelse på sikringsskap
VI KAN HJELPE: Husk at det kun er elektrikeren som kan se hvor feilene ligger i el-anlegget. Her lønner det seg alltid å ta kontakt med faglærte så jobben blir riktig utført.

Det er heller ingen som forventer at du skal ha full oversikt over lovverk, teori og praksis knyttet til el-anlegget ditt. Derfor tilbyr Elfag en såkalt elsjekk, så du kan føle deg trygg på at alt er i orden. Med en jevnlig elsjekk kunne flere av brannene i Norge ha vært avverget.

LES OGSÅ: Tre tegn på at boligen din trenger en elsjekk

Trenger du hjelp med sikringsskapet?
Send forespørsel til din lokale Elfag-elektriker