Meny
Sikring i sikringsskap har gått. Finger aktiverer sikringen.
NÅR SIKRINGEN GÅR: Mange sliter med elektriske anlegg som er gamle og ikke tilpasset dagens strømforbruk.
  • Sikkerhet
  • Teknologi

Derfor bør du sjekke sikringsskapet ditt

Publisert 25. juni 2019 | Oppdatert 13. oktober 2022

Har sikringen gått, uten at du vet hvorfor? Dette kan være et tegn på at det er på tide å bytte sikringsskap.

Normalt slår sikringer ut på grunn av overbelastning, for eksempel fordi man bruker for mange eller kraftige el-produkter på samme kurs. Samtidig kan årsaken også ligge i en feil et eller annet sted på kursen. I dagens sikringsskap er det mest vanlig med automatsikringer, som ikke behøver å byttes hvis de slår ut. Dette er en stor fordel moderne sikringer har over de eldre skrusikringene. Hvis sikringen slår ut burde man likevel forsøke å finne årsaken før man skrur den på igjen.

Gammelt eller nytt sikringsskap?

Gamle sikringsskap med skrusikringer tilhører datidens teknologi, og bør byttes ut med nye automatsikringer. Et slikt bytte vil kunne sikre boligen din mot brann, gi deg billigere strømregninger og en sikrere og enklere el-hverdag.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker at folk bytter. For det første er de nye automatsikringene mindre brannfarlige. De er langt mer nøyaktige i sitt forbruk, i motsetning til skrusikringene. I verste fall kan de gamle skrusikringene være langt «bedre» enn først antatt, og med det overbelaste ledningene med for mye strøm, sier Rolf Langeland ved Askestad-Aas Elektro AS.

Trenger du elektriker?
Finn din nærmeste Elfag-elektriker

nærbilde rolf langeland i askeastad-aas elektro
ANBEFALER Å BYTTE: Rolf Langeland

– For det andre kommer de nye sikringene med jordfeilbrytere – bryteren som slår av sikringen dersom det går en feilstrøm på mer enn 30mA. 30mA er mengden strøm som skal til før det begynner å bli skadelig for dyr og mennesker. En gammel 10A skrusikringen slår tidligst ut momentant når det går over 19A. 30mA er 0,03A til sammenligning. Dette er kanskje litt teknisk, men utrolig viktig for boligeieren å vite. Dette handler om personsikkerhet, fortsetter han.

Til slutt kommer han med et argument som også kan spare deg for penger.

– I tillegg slår jordfeilbryterautomaten ut ved feil, slik at ikke feilstrømmen fortsetter å gå til jord. Det er kjedelig å betale for strøm som ikke har kommet til nytte, men i stedet går rett til jord gjennom feilkilden, avslutter han.

Gir økt brannsikkerhet

Feil ved det elektriske anlegget er en av de vanligste årsakene til brann i Norge. Eldre sikringsskap er spesielt i faresonen fordi de ofte er underdimensjonert for dagens strømforbruk, og fordi risikoen for brann øker markant straks man belaster anlegget mer enn det er beregnet for.

LES OGSÅ: Tre tegn på at boligen din trenger en elsjekk

Elfag-elektriker gjør undersøkelse på sikringsskap
VI KAN HJELPE: Husk at det kun er elektrikeren som kan se hvor feilene ligger i el-anlegget. Her lønner det seg alltid å ta kontakt med faglærte så jobben blir riktig utført.
«Et slikt bytte vil kunne sikre boligen din mot brann, gi deg billigere strømregninger og en sikrere og enklere el-hverdag.»

Det kan imidlertid være andre årsaker til at sikringen slår ut – som krever en grundigere sjekk. Selve arbeidet med eventuelle utbedringer i sikringsskapet skal alltid utføres av en autorisert elektriker. Dersom du ikke klarer å identifisere årsaken til at sikringen slo ut på egenhånd, bør du kontakte elektriker før du foretar deg noe ytterligere.

Krav til plassering av sikringsskap

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg heter det at sikringsskapet må være tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving. Det må også være tilstrekkelig med plass i og rundt skapet, slik at utskiftninger og annet arbeid kan bli utført på en trygg måte. Det er altså ikke et krav at skapet skal være fritt synlig, men det må derimot være lett tilgjengelig.

 

Trenger du hjelp med sikringsskapet?