Meny
Billigere forsikring etter el-kontroll
  • Bolig
  • Sikkerhet

Billigere forsikring etter el-kontroll

Lenge siden du har kontrollert el-sikkerheten i boligen din? Det er ditt ansvar å holde huset i forskriftsmessig stand, men vi hjelper deg med selve kontrollen.

Det er en kjensgjerning at over halvparten av norske boligbranner skyldes feil ved det elektriske anlegget. Dette viser hvor viktig det er å holde anlegget i forskriftsmessig stand, og det er du som eier som har dette ansvaret. Selve jobben må du imidlertid ha en elektriker til å gjøre, og sunn fornuft slår fast at det beste er å sjekke anlegget før feil og mangler kommer til syne. Når dette skjer er det nemlig ofte allerede for sent.

«Billigere forsikring hvis man kan fremlegge dokumentasjon på en kontrollert og feilfri bolig.»

Billigere forsikring

Måten man kommer eventuelle feil og mangler i forkjøpet på, er ved å utføre en el-kontroll. I 2008 ble det innført en ny, felles standard for slike kontroller, som alle forsikringsselskaper har godtatt. De fleste av dem tilbyr dessuten billigere premier på forsikringene hvis man kan fremlegge dokumentasjon på en kontrollert og feilfri bolig.

Tenker man langsiktig er det med andre ord økonomisk gunstig å kontrollere anlegget, ved siden av den økte tryggheten man får på kjøpet. På motsatt side kan fravær av dokumentert el-kontroll føre til et dårligere erstatningsoppgjør hvis noe skulle skje, dersom skaden skyldes feil i el-anlegget. Dette gjelder først og fremst hvis man har gjort el-arbeider selv.

Under en el-kontroll gjøres blant annet:

  • Sjekk av sikringsskapet.
  • Sjekk av strømmåler, jordfeilbryter og overspenningsvern.
  • Kontroll av stikkontakter, lamper, apparater og annet el-materiell.
«Ved siden av den økte tryggheten er det økonomisk gunstig å kontrollere anlegget.»

Full dokumentasjon

Sammen med en el-kontroll får du alltid en tilstandsrapport, som oversiktlig legger frem eventuelle mangler og feil som må utbedres. Denne danner grunnlaget for at boligen din kan friskmeldes, slik at kostnadene til forsikring kan senkes. Og det skader jo heller ikke at du kan være sikker på at boligen din er trygg for deg og dine nærmeste.