• Bolig
  • Sikkerhet

Hva er egentlig Boligmappa?

Du kan registrere og finne all relevant informasjon om boligen din på nett, og det er helt gratis.

Boligmappa er kort fortalt boligens servicehefte, og du finner den på Boligmappa.no. Du logger deg enkelt på med BankID, og deretter søker Boligmappa frem eiendommene som er tinglyst på deg. Her finner du offentlig informasjon sammen med dokumentasjon fra håndverkerne, samt dokumenter som du selv legger inn.

Dokumentene vil følge boligens livsløp, og gjør at du har viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig bare ved hjelp av noen få tastetrykk. En godt dokumentert bolig kan også bidra til å øke prisen når du skal selge, forteller Per-Christian Svendsen, daglig leder i Boligmappa.no.

Kun seriøse aktører i Boligmappa

Som en felles innsats for håndverkerbransjen for å forbedre boligeieres tilgang på viktig boligdokumentasjon, ble Boligmappa etablert. På eiersiden står blant annet NHO-landsforeningen Nelfo (foreningen for EL-og IT-bedriftene i Norge), Rørentreprenørene Norge (Landsforeningen for rørleggerne) og Ambita AS som eies av Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg er byggmesterne, malerne, blikkenslagerne og ventilasjonsbedriftene med som kvalifiserte fagområder. Flere fag følger på rimelig snart.

Spør oss!

Elfag-elektrikere kan overføre all dokumentasjon de har om boligen din til boligmappa.no, slik at du som kunde kan finne alle dokumenter registert på din eiendom.

«Kun bedrifter med kvalifikasjonene i orden er en del av treffene du får opp i Boligmappa.»

Hva er prisen på Boligmappa?

Tjenesten er helt gratis og fri for reklame fordi den finansieres gjennom de mest seriøse håndverkerene med kvalifikasjonene i orden. Bedriftene som blir godkjent betaler en fast sum hver måned for å oppdatere, men du som boligeier har altså fri tilgang. Alle boliger har en mappe, over 820 000 av disse er aktivert, og per i dag benyttes Boligmappa aktivt av ca 270 000 personer over hele landet.

Finn kvalitetssikret kompetanse

I Boligmappa får du tilsendt dokumentasjon direkte fra kvalifiserte håndverkere, og du kan laste opp egne bilder og notater. Du får også du tilgang til en vedlikeholdskalender, og du kan legge til egne vedlikeholdsoppgaver. Det er mulig å søke etter kvalifiserte håndverkere i ditt nærområde, og kun bedrifter med kvalifikasjonene i orden er en del av treffene du får opp i Boligmappa.

Her finner du dokumenter fra de mer enn 3500 bedriftene som er godkjent per i dag. Alle bedriftene kontrolleres med hensyn til både faglig dyktighet og økonomi. Dette er for sikre at du kan velge trygt blant håndverkerne tilknyttet Boligmappa.

Elfag hjelper deg med Boligmappa

I Boligmappa er det et personlig område kun for deg. Alt du laster opp av dokumenter og bilder til det private område, følger deg som person over tid. Alt er lagret bak en mur av sikkerhet. For mer informasjon om boligmappa, kontakt din nærmeste Elfag-elektriker.