Finn elektriker

Trenger du hjelp?

Meny
Elfag logo

Elsjekk

Du har sikkert hørt oppfordringene fra elektrobransjen om å foreta el-kontroller. Årsaken er at vi ønsker å hjelpe til med å sikre boligen din, selv om det juridiske ansvaret ligger hos deg som eier.

Gammelt sikringsskap

Dette sjekkes i en el-kontroll

At en el-sjekk er viktig understreker statistikken. Nesten halvparten av alle norske boligbranner er knyttet til elektrisitet, og dermed kan el-kontrollen bokstavelig talt være livsviktig. Men hva sjekkes egentlig under en slik kontroll?

Hjertet i el-anlegget

Normalt starter kontrollen i anleggets sentrale enhet, nemlig sikringsskapet. Her ser elektrikeren etter varmegang, samtidig som skapets generelle tilstand kontrolleres. I tillegg kommer sjekk av strømmåler samt jordfeilbryter og overspenningsvern dersom man har dette installert.

Termografering

Både i sikringsskapet og ellers er termografering et viktig begrep. Termografering vil si å måle temperaturen på ledninger og elektrisk materiell, for å avdekke eventuell overbelastning. Termograferingen gjennomføres med laser.

Stikkontakter, lampepunkter og apparater

Videre sjekkes el-materiell utenfor sikringsskapet i boligen for feil. Hva som sjekkes avhengig av hvilke elektriske apparater du har hjemme hos deg, men for de aller fleste er det aktuelt å sjekke apparater som vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, lysarmaturer og oppvaskmaskin. I tillegg måles ledninger og stikkontakter.

I nye hus er det krav om montering av kun jordede stikkontakter, men dette gjelder ikke for eldre boliger. Det er imidlertid ikke tillatt å blande jordede og ujordede stikkontakter på samme kurs i samme rom. Har du jordede produkter skal dessuten disse kobles til jordede kontakter, uansett hvor gammelt huset ditt er. På bad/vaskerom skal også alle kontakter være jordet uansett, og el-materiell må være godkjent for bruk i våtrom.

Tilstandsrapport

Underveis i kontrollen er det vanlig å tilby råd til boligeieren, selv for punkter som faller innenfor godkjenning. Et typisk råd er å begrense bruken av skjøteledninger og grenuttak, dersom slike brukes som en permanent løsning. For utstyr som i praksis er permanent montert, eksempelvis TVen din, skal man nemlig bruke fastmonterte stikkontakter.

Blir det oppdaget noe som ikke holder tilstrekkelig stand, registreres dette i en tydelig og oversiktlig tilstandsrapport. Huseier plikter i så fall å få feilene utbedret.

Redusert forsikring

Personell som utfører el-kontroller skal være autoriserte fagfolk som tilfredsstiller kravene til kompetanse og metode nedfelt i NEK 405-normserien. Så lenge din kontroll møter dette kravet er det vanlig for forsikringsselskaper å tilby reduksjon av premie når el-anlegget i en bolig har blitt ”friskmeldt”. Med andre ord er en el-kontroll også gunstig økonomisk i lengden, ved siden av den deilige vissheten man får om at alt er i orden.

Fast lavpris på el-sjekk

Hvis du er medlem av Huseiernes Landsforbund får du el-kontroll til redusert pris!

Som huseier er du ansvarlig for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand i boligen din. Derfor bør anlegget sjekkes jevnlig av fagfolk, ettersom nesten halvparten av norske branner kan knyttes til elektrisitet. Veldig mange av disse kunne på denne måten ha blitt avverget, og ved utleie av boliger gir en el-kontroll økt trygghet for både leietaker og huseier. Prisen for en profesjonell kontroll trenger dessuten ikke være høy.

Fast lavpris for medlemmer av Huseiernes Landsforbund

For boliger/leiligheter på opptil 180 kvm har vi nemlig innført en ny, fast lavpris på kr. 1650,- for alle som er medlemmer av Huseiernes Landsforbund (kjøring kommer i tillegg). Det er en billig investering med tanke på tryggheten man av å vite at alt er i orden. Prisen gjelder dessuten for alle elektrikere i Elfag-kjeden.

Ta en sjekk av husets elektroanlegg før sommeren begynner for alvor, og forsikre deg om at alt er OK. Etter sjekk vil vi fortelle deg hva du må, bør og kan gjøre for å få en tryggere og trivligere bolig. I etterkant sendes det ut en rapport med status dersom vi avdekket feil, sammen med gode råd om eventuelle forbedringer vi kan tilby for et bedre el-anlegg.

Ta kontakt for å bestille kontroll i dag

Elfag Boligmappa.no og Huseiernes landsforbund