Ikon finn elektriker Finn elektriker

Vi hjelper deg!

Meny
Elfag logo
  • Bolig

Hva er Huseiernes Landsforbund?

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Den ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser.

Les videre
Next icon

Hva HL tilbyr medlemmer

Forbundet yter gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, varmepumper, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, fyringsolje, strøm, boligsalg, taksering, med mer. Medlemsskap i HL gir også tilgang på flere lokale tilbud og rabatter. I tillegg har HL et magasin ved navn Hus & Bolig som utgis seks ganger i året, og er gratis for medlemmene.

Elfag-rabatter for medlemmer i HL

• 10%  rabatt på ordinær  timepris hos alle Elfag-elektrikere
• 25% rabatt på elektromateriell
• Regelmessige kampanjetilbud som gir rabattfordeler på flere av Elfags tjenester

«HL kan også tilby norske medlemmer juridisk råd dersom de har problemer med eiendom i utlandet.»

 

Organisering

Huseiernes Landsforbund er organisert i 24 distriktsavdelinger som holder møter og kurs om aktuelle huseiersaker. I hvert distrikt har forbundet en leder, som er ansvarlig for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Flere steder er det stiftet lokalforeninger. HL har sitt hovedkontor i Fred. Olsensgate 5 i Oslo. Sekretariatet på ca. 30 årsverk ledes av adm. direktør Elisabeth Kristensen. Generalsekretær er Peter Batta.

Internasjonalt og nordisk samarbeid

Huseiernes Landsforbund er tilsluttet Den Internasjonale Huseierunionen – U.I.P.I. Gjennom medlemskapet i UIPI får HL blant annet mulighet til å være med å påvirke det arbeidet som gjøres i EU vedrørende fast eiendom. Gjennom det juridiske nettverket i UIPI kan HL også tilby norske medlemmer juridisk råd dersom de har problemer med eiendom i utlandet.

 

Meld deg inn i Huseiernes Landsforbund her