Meny
Huseiernes Landsforbund hos Elfag
  • Bolig

Hva er Huseiernes Landsforbund?

Publisert 02. oktober 2017 | Oppdatert 14. desember 2020

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Den ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser.

Hva Huseierne tilbyr medlemmer

Huseierne tilbyr gratis juridisk og byggteknisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boligalarm, byggevarer, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, strøm, boligsalg, taksering, med mer. Medlemskap i Huseierne gir også tilgang på flere lokale tilbud og rabatter. I tillegg har Huseierne et boligmagasin – Hus & Bolig som utgis fire ganger i året, og er gratis for medlemmene.

«Huseierne kan også tilby norske medlemmer juridisk råd dersom de har problemer med eiendom i utlandet.»

Organisering

Huseiernes Landsforbund er organisert i 13 distriktsavdelinger som holder møter og kurs om aktuelle huseiersaker. I hvert distrikt har forbundet en leder, som er ansvarlig for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Huseierne har sitt hovedkontor i Fred. Olsensgate 5 i Oslo.

Internasjonalt og nordisk samarbeid

Huseiernes Landsforbund er tilsluttet Den Internasjonale Huseierunionen – U.I.P.I. Gjennom medlemskapet i UIPI får HL blant annet mulighet til å være med å påvirke det arbeidet som gjøres i EU vedrørende fast eiendom. Gjennom det juridiske nettverket i UIPI kan HL også tilby norske medlemmer juridisk råd dersom de har problemer med eiendom i utlandet.

Meld deg inn i Huseiernes Landsforbund her