Finn elektriker

Trenger du hjelp?

Meny
Elfag logo

Alt du må vite om AMS-strømmålerne

Du har sikkert fått det med deg, eller allerede hatt en elektriker hjemme hos deg. Før vi skriver 2019 skal alle strømmålere i landet erstattes med såkalte AMS-målere.

AMS er egentlig en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer, men de fleste omtaler dem som automatiske strømmålere. Noen kaller dem også digitale strømmålere, eller smarte strømmålere. Alle disse begrepene er i og for seg passende.

Hvorfor byttes strømmålerne?

Det er myndighetene som har bestemt at sikringsskapet ditt skal få ny leieboer. Hovedårsaken ligger i svakheter ved de tradisjonelle målerne, da disse ikke er tilpasset variasjonene i strømprisene gjennom døgnet.

Kort fortalt:

  • Alle strømmålere skal byttes
  • Du slipper å lese av strømmen
  • Hyppigere og mer nøyaktig
  • Nettleverandøren betaler byttet
«Ettersom målingene skjer så hyppig, kan man regne ut forbruket time for time og koble dette opp mot prisen akkurat der og da.»

Det er nemlig slik at den reelle prisen i markedet varierer fra time til time. Tidligere har prisen derfor blitt stipulert til gjennomsnittet for hver periode. Kunde eller strømselskapet har også måttet gjøre manuelle kontroller av målerstand med jevne mellomrom. Dette er ikke lenger nødvendig med de nye målerne.

Du slipper å måle forbruket selv

AMS-strømmålerne er koblet til nettet, og sender automatisk målerstand til strømselskapet ditt hver time. Faktisk har systemet kapasitet til å lese av strømmen hvert kvarter, altså 96 ganger i døgnet! Ettersom målingene skjer så hyppig kan man regne ut forbruket time for time, og koble dette opp mot strømprisen som gjelder akkurat der og da. Med andre ord vil man betale for det reelle forbruket, på godt og vondt.

Blir det dyrere eller billigere?

Hvorvidt strømregningen din blir høyere eller lavere avhenger forbruket ditt. På samme måte som biltrafikken følger strømprisene en slags rushtid. På morgenen og ettermiddagen er altså prisen høyere enn midt på dagen eller natten. Dette har sammenheng med at strømnettet er mer belastet om morgenen (alle dusjer) og ettermiddagen (alle lager middag).

Hvis du er villig til å tilpasse forbruket ditt etter dette mønsteret vil du kunne spare penger. Følger du derimot det typiske mønsteret kan du forvente noe høyere utgifter.

«Myndighetene krever at nettselskapene etablerer nødvendige sikkerhetssystemer for å hindre misbruk av personopplysninger.»

Å skulle spise middag på natten utgår naturligvis, men du kan gjøre andre grep som er mindre invaderende. Har du elbil burde du eksempelvis lade den over natten. Det samme gjelder varmtvannsberederen dersom den har mulighet for å slike innstillinger.

Kontroversiell omlegging

Ettersom de nye strømmålerne samler inn mer data enn tidligere, og eksempelvis kan identifiserer når et hus står tomt uten at noen er hjemme, er mange bekymret for omleggingens utslag med tanke på personvernet.

For å bøte mot dette har myndighetene fremlagt et krav om at nettselskapene etablerer nødvendige sikkerhetssystemer og rutiner for å hindre misbruk av data- og personopplysninger.

 

Alt du må vite om AMS-strømmålerne

Denne er på vei ut. Innen 2019 skal alle ha automatiske AMS-målere.

Andre spørsmål om AMS-målerne:

Må jeg betale for utbyttingen? Nei, det koster omlag 3500 å skifte utstyret, men denne utgiften dekkes av nettleverandøren din. Selve jobben tar normalt ca. 20 minutter.

Må jeg ha internett? Nei, det er nettleverandøren din som har ansvaret for dette også. De fleste leverandørene benytter et eget radionettverk som lar målerne kommunisere med en sentralenhet i nærheten. Denne sentralen kobles videre til hovedsentralen over mobilnettet.

Kan jeg takke nei?  I utgangspunktet er bytte av strømmåler obligatorisk, men det er mulig å søke om fritak hvis man er bekymret for stråling. Søknaden må begrunnes og dokumenteres. Ifølge Hafslund ligger strålingen fra deres måler (levert av Aidon) på under 1 prosent av grenseverdien på 4,35W/m2 målt fra én meters avstand.

Når skal måleren min byttes? Du finner en oversikt over utrullingen på nettsiden Ny Måler.

Må jeg bytte strømselskap? Nei, bytting av målerne er knyttet til nettleverandøren.