Meny
Å sikre el-anlegget med en jordfeilbryter er påbudt, og det med god grunn
  • Bolig
  • Sikkerhet

Derfor trenger du en jordfeilbryter

Publisert 22. januar 2020 | Oppdatert 12. oktober 2022

Jordfeil på anlegget kan i verste fall utgjøre en fare for liv og helse. Les om hvorfor jordfeilbryteren er påbudt og hvilken hensikt den har i norske hjem.

Alle bygg fra etter 1990 er i henhold til forskriftene om elektriske lavspenningsanlegg påkrevd å ha en jordfeilbryter på det elektriske anlegget. Jordfeil kan i første omgang medføre fare for både liv og helse, i tillegg til at det også vil kunne ha materielle konsekvenser. Jordfeilbryteren er til for å minimere risikoen for brann som følge av jordfeil.

Avdekker strømlekkasjer

Jordfeilbrytere installeres for å oppdage eventuelle strømlekkasjer. Strømlekkasjer kan oppstå ved feil i apparater, og kan gjøre overflater på elektriske artikler som brødristere og vaskemaskiner strømførende, i verste fall livsfarlige å berøre. Derfor trenger du en jordfeilbryter, slik at man kan gardere seg mot slike feil på anlegget.

– Elektriske produkter drives av elektroner som raser gjennom ledningene. Dersom mengden strøm ut av anlegget er ulik mengden inn, oppdager jordfeilbryteren en lekkasje. Ved slike avvik har den til oppgave å kutte strømmen umiddelbart, og på den måten sørge for at det ikke bryter ut brann eller oppstår situasjoner hvor det er fare for elektrisk støt, sier Roger Samuelsen i Elfag-bedriften Elektro Sport AS.

«Strømlekkasjer kan gjøre overflater strømførende, i verste fall livsfarlige å berøre.»
tett på tre jordfeilbrytere skrudd på
SLIK SER DET UT: Jordfeilbrytere er til for å forhindre brann og øke sikkerheten til ditt elektriske anlegg.

Hva er en jordfeilautomat?

I dag utstyres alle nye sikringsskap med moderne automatsikringer, og for å overvåke disse kursene har man en egen jordfeilbryter. Det finnes imidlertid en kombinasjon av de to, og det er jordfeilautomater. Dette er både en sikring og en jordfeilbryter, og den sørger for at hver eneste kurs har sin egen jordfeilbryter.

– Enten du har et gammelt anlegg eller ønsker å oppgradere sikringsskapet slik at det er rustet for fremtiden, er det viktig å ta en prat med elektrikeren. Behovet i norske husholdninger er stadig i endring, og ikke alle risikomomentene har tydelige faresignaler. Gamle skrusikringer er eksempelvis i seg selv ikke farlige, men de er et tegn på at anlegget i sin helhet trenger en oppgradering til dagens standard, sier Samuelsen videre.

roger samuelsen lader en el bil
PÅ JOBB: Elfag-bedriften Elektro Sport AS ved Roger Samuelsen.

Husk jordfeilbryter type B til lading av elbil

Mange nordmenn har elbiler ladende i garasjen, og det er viktig å være klar over lovene og reglene knyttet til dette. Alle ladepunkter skal til eksempel være utstyrt med en jordfeilbryter type B eller ha et DC-filter i ladepunktet og vanlig jordfeilbryter type A. DC-filteret har som oppgave å kutte strømmen til laderen ved lekkasjestrømmer/jordfeil.

Elbiler benytter som kjent likestrøm (DC), mens det er vekselstrøm (AC) som gjelder i anlegget i boligen din. Uten en type B-bryter eller DC-filter og A-type jordfeilbryter risikerer du at likestrøm finner veien inn i det elektriske anlegget ditt, og dette kan redusere evnen til anleggets jordfeilbryter, noe som i verste fall kan føre til at det er jordfeil med berøringsfare uten at jordfeilbryteren kobler ut.

Er det elektriske anlegget ditt oppdatert?