Meny
  • Bolig
  • Teknologi

Legg strøm på hytta

Publisert 29. juni 2020 | Oppdatert 12. oktober 2022

Vil du installere strøm på hytta, men er usikker på hvordan du går frem? Lær mer om hvilken strømtype som passer din hytte.

Sommerhus eller vinterhytte? Fjell eller sjø? Koble til det lokale strømnettet eller off-grid? Det er mange faktorer som påvirker hva som kan være det beste valget for strøm til din hytte. Dersom du velger en off-grid-strømkilde som solcellepanel, så må du være klar over at strømkilden ikke er utømmelig, slik som hjemme.

– Det virker ofte kostbart å investere i strømtilgang som en enkeltinvestering, men over tid kan det lønne seg, sier Jan-Henrik Palnes, fagskoleingeniør hos Elfageren  Vestby Elektro-Service AS.

– Strøm er luksus, og det koster. Du kan selv regne på hvor mange kwh du bruker på et år – og hvorvidt de ulike løsningene vi har er verdt investeringen.

Sannsynligvis vil du ha behov for mer strøm enn det du først tror. Det er blitt mer og mer vanlig med kjøleskap, vaskemaskin og andre strømkrevende produkter på hytta, som i tillegg er avhengige av jevn strømtilførsel for å fungere optimalt.

hytte med solceller på låve eller fjøs
GOD UTNYTTELSE AV TAKET: Denne hytta er selvforsynt med strøm gjennom panelene på uthuset.
Jan-Henrik Palnes i portrett
ANBEFALER ON-GRID SOLCELLER: Utviklingen på solcellepanel går utrolig fort, og de er enkle å oppgradere etter behov. Om de er tilkoblet strømnettet får du jevn strøm, sier Jan-Henrik Palnes, fagskoleingeniør i Vestby Elektro-Service AS.

Tips: Velg en skalerbar strømløsning

Etterhvert som du trenger mer strøm, kan du eskalere off-grid-anlegget til å yte bedre kapasitet ved å kjøpe flere batterier, flere panel, eller bytte ut og heve kvaliteten på regulator og inverter.

– Det meste er mulig. Til syvende og sist handler det om sluttsummen på kassalappen. Om hvor mye du er interessert i å betale for strøm, sier Palnes.

Han legger til at utviklingen på området går fort og med litt is i magen vil ny batteriteknologi med bedre holdbarhet dukke opp:

– Solcellepaneler har en spenning på +/- 30V og ved bruk av inverter kan de levere 230V. Skal man bruke denne teknologien til et stand alone anlegg vil det kreve større batteripakker og installasjon, samtidig som det fører med seg utfordringer på levering av kraft kontinuerlig, til det man anser som normalt hjemmeforbruk. Min anbefaling er å bli on-grid. Da er hytta koblet til nettet, som gir deg stabil strøm. Som tillegg kan du ha en fornybar kilde, som for eksempel solenergi.

Mange alternativer

Kraftproduksjon i Norge er i stor grad basert på fornybar energi ved vannkraftverk. Vi mottar noe kraft fra utlandet, men det skyldes at vi kan «skru igjen krana» når produksjon og forbruk i andre land er skjevt. Levering av kraft til husstander i Norge foregår enten med kabler via luft, eller kabler via bakken. Grunnet investeringer i infrastrukturen kan nettleie for frakt av kraften utgjøre en veldig stor del av prisen, ofte over halvparten.  Ett supplement til levering fra strømnettet kan da være solcellepaneler. Hvilken bruk det er ment for har mye å si for valget du gjør.

Det er også viktig å sette seg inn i hvilke krav netteier har i det området man er i, og om det er føringer gjennom forskrifter eller aktuelt lovverk. Din Elfag elektriker kan hjelpe med dette.

– Off-grid-anlegg fungerer ikke optimalt til all slags bruk. Med solceller off-grid må du ha en batteribank og tenke på hva du plugger til, slik at du unngår unødvendige strømtyver. I det du tapper et batteri helt ned, forringes dessuten kvaliteten og effekten, sier Palnes.

Redd for innbrudd på hytta? 

Slik sikrer du deg!

«Et 12V solcellepanel kan forsyne enkel belysning og kjøleskap, og gir 20-30W per lyspære»
innebilde av en moderne hytte med strøm
IKKE ALLE HYTTER ER LIKE GAMLE: Det finnes også nyere hytter med et helt annet behov enn de mest primitive.

Husk: Solenergi har også begrensninger

Har du et solcelleanlegg som leverer til et 230V anlegg, må du ha en inverter og en batteribank som er tilpasset den kapasiteten du har behov for, men vær oppmerksom på at dette har sine begrensninger: Hver gang du slår noe på i ett anlegg, vil det være en liten nedgang i strømtilførselen, da det vil være et spenningsfall. Selv om man bruker LED belysning og elektronisk utsyr med lavt forbruk så vil det påvirke, og et batterianlegg er mye mer følsomt for dette enn et anlegg tilkoblet fast nett.

– Vi sier gjerne at strømnettet er stivt da det er tilkoblet kraftverk som kontinuerlig produserer kraft, man får ikke en nedgang ved å legge inn en last i huset eller hytta.  Det finnes mange eksempler på de som er helt frakoblet vanlig nett, men de er som oftest på 12V, sier Palnes videre.

Hvor mye strøm kan du egentlig lagre?

Hvor stor strømbank du trenger, avhenger av hva du skal bruke det til. I tradisjonelle hytter var ofte små solcellepaneler nok til å tilføre strøm til lys og påskeradio i solkroken. Nå er det stadig flere som både ønsker og forventer at det er lik tilgang til strøm på hytta som hjemme.

Et 12V solcellepanel opp til 300W kan for eksempel forsyne enkel belysning og kjøleskap på 12 volt, og gir 20-30W per lyspære.

Lære mer om solceller? 

Slik sikrer du investeringen for fremtiden!

øde, primitiv hytte ute i naturen
IKKE STORE BEHOV: Her en typisk hytte som greier seg med lamper og påskeradio, utsiden tatt i betraktning.

Overskyet med fare for strømstans

Det er også andre usikkerhetsmomenter med et 230V off-grid-anlegg. Overskyet vær kan by på problemer for solcellepanelet. Et alternativ er å ha et aggregat for å lade opp til regnværsdagene, altså et reservekraftanlegg.

– Været kan ingen gjøre noe med. Uansett hva du ønsker og mener at passer til din hytte, så er det som regel krefter utenfor din kontroll som avgjør store deler av effekten, sier Palnes.

Oppgradere hytta?