Meny
Far og lite barn vasker hender under kran med rennende vann.
  • Q1 energi, sparing, miljø

Økt støtte til smart strømstyring og solceller

Publisert 30. desember 2022 | Oppdatert 03. januar 2023

Enova øker støtten til solceller og smart strømstyring. Finn ut hva du kan få støtte til, og hvor mye du kan få her.

Strømprisene har galoppert i vinter, og de skyhøye prisene går hardt utover privatøkonomien i norske hjem. Ettersom mye tyder på at det vil fortsette, ser stadig flere etter metoder som kan kutte strømregningen på lang sikt.

Fra 1. februar 2022 øker Enova støtten til private husholdninger som ønsker å satse på smart strømstyring og solcellepaneler. De øker blant annet den maksimale støtten til solceller med over 20 000 kr, og innfører en ny støtteordning på inntil 10 000 kroner til systemer for smart strømstyring.

Les videre for å finne ut hva dette innebærer for deg og hvordan du søker om støtte.

Hus med gjennombrutt veg slik at vi ser rommene inni.
STYRING AV STRØM: nå kan du få støtte til å spare strøm. Illustrasjon: ENOVA.

Slik fungerer smart strømstyring

Smart strømstyring vil si at man kobler sammen apparater som bruker mye strøm, i et system som styrer strømforbruket automatisk på en mest mulig effektiv og billig måte. For eksempel blir elbilen ladet og varmekablene varmet opp når strømprisen er lav. En smart varmtvannsbereder sørger for at vannet varmes opp når strømmen er billigst, så du slipper å planlegge dusjingen og klesvasken ut fra den svingende strømprisen.

– Mange er opptatt av timesprisen på strømmen, og den er selvfølgelig viktig. Men med det nye nettleiesystemet som sannsynligvis blir innført, blir det også viktig å være oppmerksom på effekttoppene, altså hvor mye strøm man bruker samtidig, sier Terje Kaksrud, daglig leder i Hurum Elektro.

– Ikke alle strømsparingsprodukter og tiltak tar hensyn til begge deler enda, men en av de største fordelene med å installere slike systemer er at man får bedre oversikt, og blir mer bevisst på sitt eget forbruk, sier han.

Strømmen er vanligvis billigst om natta mens vi ligger og sover. Det er derfor veldig viktig at smart strømstyring blir installert på en trygg måte og et krav for å få støtte fra Enova er at en elektriker gjør jobben.

Hus med gjennombrutt veg slik at vi ser vaskerom med varmtvannsbereder inni.
NYTT FRA 2021: støtte til installasjon av smart varmtvannsberedet. Illustrasjon: ENOVA.
terje kaksrud fra hurum elektro poserer i portrett
TILHENGER AV SOLCELLER: Terje Kaksrud i Hurum Elektro AS.

Økt etterspørsel etter solceller

Kaksrud har lang og god erfaring med solcelleanlegg, og opplever at stadig flere er interessert i å produsere strøm selv.

– Det er veldig bra at man nå får økt støtte til solcelleanlegg. Det er en av de smarteste måtene å spare strøm på, og vi merker mer interesse for dette blant kundene, sier han.

Prisen på et solcelleanlegg er avhengig av størrelsen, men den nye støtten fra Enova vil kunne utgjøre rundt 25 prosent av investeringen. Når solcellepanelene er installert, kan du dekke noe av behovet ditt for strøm med solenergi. Og hvis du produserer mer strøm enn du bruker, kan du selge den til nettselskapet hvis produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

– Solceller er en veldig effektiv måte å redusere strømregningen på, og det har veldig lave vedlikeholdskostnader sammenlignet med andre strømsparingssystemer når det først er installert, sier Kaksrud.

Hus med solceller på taket.
Enda mer i støtte til solceller. Illustrasjon: ENOVA.

Slik søker du

Tilskuddet fra Enova er en støtteordning for private husholdninger. Det vil si at tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson og installert i en helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Når tiltaket er installert og alle kostnader betalt, registrerer du kostnadene på nettsiden til Enova og legger ved fakturaer og annen relevant dokumentasjon.

For å få støtte må også selve installasjonen være utført av fagfolk fra et registrert firma.

– Det er veldig viktig at man ikke begynner å fikse på ting som har med elektrisitet å gjøre selv, dette må av sikkerhetsmessige grunner bestandig utføres av fagfolk, sier Kaksrud.

Han anbefaler også å velge produkter av god kvalitet når man først skal investere i strømsparingsinstallasjoner.

– Man bør velge et ordentlig anlegg og systemer som fungerer bra, fra produsenter som er anerkjente i markedet og tilbyr gode garantier. Det lønner seg å gjøre det ordentlig når man først skal gjøre det, sier han.

Les mer om alle kriteriene her