Meny
surr av kvitteringer inne i en mappe på et bord
  • Boligmappa

Hva er en samsvarserklæring?

Publisert 20. februar 2020 | Oppdatert 30. april 2021

En samsvarserklæring er en garantiseddel på alt elektrisk arbeid som er gjort hjemme hos deg. Likevel er det mange som ikke er klar over hvorvidt dette er noe de selv har krav på.

Har du hatt en elektriker på besøk som har gjort omfattende arbeid på det elektriske anlegget ditt, har du krav på å få utlevert en såkalt samsvarserklæring. Det betyr at elektrobedriften skal fylle ut og signere et skjema som viser at arbeidet tilfredsstiller kravene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

«Samsvarserklæringen er på en måte en garantiseddel for det arbeidet som er prosjektert og utført av en installatørbedrift.»
kvinne sitter på data på kjøkkenbenk
FINNES DIGITALT: Samsvarserklæringen ligger i boligmappa di.

Hvem skal levere samsvarserklæring?

Velger du en Elfag-bedrift til å utføre arbeidet, vil du automatisk få samsvarserklæringen lastet opp sammen med annen relevant dokumentasjon og materiell direkte til Boligmappa.no – «boligens servicehefte». På den måten vet du med sikkerhet at du har alt sammen lagret på riktig sted – i din egen boligmappe på nettet – etter at jobben er gjort.

Les også: Hva er Boligmappa? 

Hvorfor er det viktig?

En samsvarserklæring kan særlig komme godt med den dagen du skal selge boligen din.  Du kan vise potensielle kjøpere at arbeidet på det elektriske anlegget ble gjort forskriftsmessig. Fordelen med at den er lagret på Boligmappa.no er enkel tilgang digitalt, og at attesten vil være mulig å hente frem også mange år senere ved behov.

I tillegg må man fremvise dokumentasjon ved el-tilsyn. Det lokale el-tilsyn (DLE) utfører tilsyn med ca. 5 % av boligmassen i året. Mangler man dokumentasjon på at det elektriske anlegget er i orden, kan man bli bedt om å få utført en kontroll av hele anlegget.

De fleste vet ikke at man som boligeier er lovpålagt å oppbevare denne dokumentasjonen. I § 13 .Oppbevaring av dokumentasjon i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, står det: «Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon…»

Les også: Jeg skal pusse opp – hva gjør jeg?

Knut-Burhol-Fetsund-Elektro-AS
PÅ LAG MED BOLIGMAPPA: Elfag-elektriker Knut Burhol fra Fetsund Elektro

Elfag setter standarden

Mer enn 1,3 millioner boligeiere i Norge har per i dag en aktivert boligmappe med innhold–– og kjennskapen til tjenesten øker stadig. Likevel er det sannsynlig at mange brukere kun logger seg inn når de er på utkikk etter en bestemt type informasjon, for eksempel i forbindelse med salg av bolig. De færreste huseiere har full oversikt over hva som faktisk finnes i deres boligmappe.

Elfag-kjeden har derfor innført en fast rutine om at også samsvarserklæringen skal lastes opp i boligmappa etter utført arbeid. Knut Burhol fra Fetsund Elektro AS tror dette vil være noe alle boligeiere kan komme til å kreve etter hvert.

– Jeg ser for meg at Boligmappa.no snart vil være så utbredt blant befolkningen at folk også vil sette det som et krav når de bestiller jobber fra installatørbedriftene, utdyper han.

– Som underlag for en samsvarserklæring, skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om det utførte arbeidet er i samsvar med forskriftens krav. Det er på en måte en garantiseddel for det arbeidet som er prosjektert og utført av en installatørbedrift, avslutter Burhol.

For deg som ennå ikke har vært innom: Sjekk din boligmappe her. 

Savner du samsvarserklæring?