Meny

Totalløsning via Lofoten Elektro AS

Publisert 15. juli 2022 | Oppdatert 08. august 2022

Elfageren Lofoten Elektro AS leverer en moderne totalløsning for nye næringsbygg.

Helt nedi vannkanten, på Leknes i Lofoten, reiser det seg et nytt næringsbygg. Arkitekturen er storslagen og moderne, samtidig som den smelter nesten sømløst sammen med omgivelsene.

Elfager Lofoten Elektro AS har lagt ned mye tid i planleggingen, og leverer en totalteknisk løsning sammen med sine samarbeidspartnere. Bli med inn og se hva som skjer under, inni og over hos Nordly Eiendom på Leknes.

Lokal total-leverandør

Byggeplassen var som byggeplasser flest da vi besøkte den i februar – full av arbeidere, plantegninger og materialer. Og i sentrum av planleggingen er den lokale Elfager-bedriften, Lofoten Elektro AS, som leverer den totaltekniske løsningen.

Niilo Nissinen er avdelingsleder på Leknes og har lagt ned mange timer i planleggingen.

Ofte er det sånn at når store prosjekter igangsettes her i nord, så hentes det inn anbud fra mange forskjellige tilbydere, og bedrifter kommer tilreisende for å utføre sin ekspertise. Sånn trenger det ikke å være, sier Nissinen.

Anleggsleder Stian Pedersen og Avdelingsleder Niilo Nissinen.
MANGE I ARBEID: Elisabeth Larsen er lærling i Lofoten Elektro AS. I tillegg til egne ansatte, leide de inn 15 elektrikere til prosjektet.

Planleggingen startet tidlig

Lofoten Elektro AS  har kontrakt på elektro, automasjon, alarm og sikkerhet, lås og beslag, VVS, ventilasjon, brønnboring og ladestasjoner, samt plass- og veibelysning til adgangsvei. For å få til det, trengs det god planlegging, og gode samarbeidspartnere.

Ett av områdene som har krevd mye planlegging, er belysning og valg av armatur. En varmesentral fullstappet av rør, elektronikk, kabler og utstyr har også krevd mye koordinering.

Det at himlingen er i metall, har også gjort at alt utstyr for tekniske fag helst skulle ha ferdigstansede hull. Planlegging har med andre ord vært viktig for resten av arbeidsflyten, sier Nissinen.

Luft, varme og kjøling

Selv med en beliggenhet langt mot nord, må man tenke kjøling, og ikke bare oppvarming. Fasaden i glass og stål gjør at det krever mye energi å kjøle ned bygget på solrike dager.

Grunnvarmen hentes opp fra brønner, og leverer energi til varmepumpesystemet internt i bygget, som igjen sørger for at luft, varme og kjøling spiller på lag.

Ventilasjonsanlegget leverer temperert luft som er tilpasset til utetemperaturen, og den leverer samme temperatur til store deler av bygget. Dermed er det gulvvarme og eventuelt kjøletak som står for de lokale justeringene av temperatur i rommene.

 

UT MOT HAVET: Fellesområdet blir plassert nærmest havet. Her er det store glassvegger som gir super utsikt, men også mye sol og varme inn. Kjøling er derfor en naturlig del av løsningen.
STÅLFASADE: på vei inn i det som skal bli byggets lab.

Bygningseieren får full kontroll

I et såpass stort kontorbygg er det viktig med god automatisering og romkontroll. Lofoten Elektro AS har valg det ledningsbaserte styringssystemet KNX, som gir både grunnleggende programmeringsfunksjoner, og mulighet for å programmere inn mer avanserte funksjonaliteter.

En av de store fordelene med KNX er at det finnes et enormt utvalg av komponenter, og at disse komponentene stort sett er helt kompatible med hverandre.
– Petter Jørgensen, ansvarlig for automasjon.

Hvert rom er utstyrt med en romkontroller hvor brukeren kan stille inn ønsket temperatur. Romkontrolleren kommuniserer med ventiler som styrer gulvvarme og kjøletak i de aktuelle rommene. Styringssystemet sørger også for at mengden luft som forsynes til hvert rom, varierer basert på tilstedeværelse i rommet. I enkelte rom benyttes det også måling av CO2.

Videre kommuniserer det sentrale driftsanlegget med andre systemer i bygget, og henter inn data via energimålere. Det ferdig bygget skal blant annet inneholde et energioppfølgingssystem (EOS), som vil tillate eieren av bygget å registrere og analysere energiforbruk i bygget, samt vise nøkkeltall for varme- og kjøleanleggets ytelse.

 

OFFICE WITH A VIEW: upåklagelig utsikt fra dette kontoret.
KOBLINGSARBEID: Lofoten Elektro AS regner at det har gått rundt 1500 timer kun til elektroinstallasjon på bygget.
SKAP: Stian Pedersen ser over skapene som har kommet til byggeplassen.

Lokal satsning på næring

Lofoten Elektro AS ønsker å fortsette med å tilby totale løsninger til næringslivet. De bygger derfor kompetansen internt i bedriften.

Tre av de ansatte går 3-årig desentralisert Teknisk Fagskole samtidig som de er i jobb. Utdanningen dekkes av Lofoten Elektro avdeling Leknes, og vil gi bedriften tre nye ingeniører, en investering Nissinen ser på som essensiell for begge parter.

– Som leverandør av totaltekniske løsninger vil vi ha de beste folkene i arbeidsstokken internt, og slippe å leie inn folk til de store prosjektene. Samtidig er det viktig at de ansatte opplever at de har utviklingsmuligheter, og ikke minst fremtidsmuligheter, slik at de velger å bli her hos oss i Lofoten Elektro AS, sier Nissinen.

Elektriker til næringsbygg?