Meny

NO17 – Bærekraft på en lønnsom måte

Publisert 28. september 2022 |

Hurum Elektro ble med i det tverrfaglige bedriftsnettverket NO17 av nysgjerrighet. Det viste seg å bli både lønnsomt og utviklende for bedriften.

Terje Kaksrud, daglig leder i Hurum Elektro AS.
Terje Kaksrud, daglig leder i Hurum Elektro AS.

NO17 er et tverrfaglig bedriftsnettverk tuftet på FNs 17 bærekraftsmål, med representanter fra en rekke ulike bransjer. Deltakerne møtes jevnlig for å lytte til foredrag, dele erfaringer og inspirere hverandre til å utvikle gode og lønnsomme måter å integrere bærekraft i forretningene på.

– Vi har vært med i dette nettverket rundt et år, hvor vi drar nytte av hverandre og hjelper hverandre med å bli bedre på bærekraft. Nå sitter det rundt 20 bedrifter her, med alt fra advokater, finansaktører, klesprodusenter og teknologiselskaper, forteller Terje Kaksrud, daglig leder i Elfager Hurum Elektro AS.

– Noen av disse bedriftene er også kundene våre, men her treffer vi dem i en helt annen setting. Det har vært veldig lærerikt og utviklende på mange måter, sier han.

 

Mer enn avfallshåndtering

Hurum Elektro startet tidlig med å teste ut miljøvennlige løsninger, hovedsakelig for å kunne gi kundene gode råd og anbefalinger basert på egne erfaringer. De har blant annet erstattet alle fossile kjøretøy med elbiler, og installerte solceller på taket allerede i 2017. Etter at de ble med i nettverket, har de iverksatt enda flere tiltak.

– Vi sorterer søppel på en helt annen måte nå, for eksempel har vi fått en egen container for kobber. Når denne container tømmes, går hele fortjenesten av kobbersalget til alle ansatte i firmaet som de kan bruke til akkurat hva de vil. Med dette oppnår vi god kildesortering, ryddige arbeidsplasser og fornøyde ansatte, forteller Kaksrud.

– Men noe av det vi ble mest overrasket over, er at bærekraft handler om så mye mer enn søppelsortering.

Deltakelsen i nettverket har gjort at Asker-bedriften har gått fra å ha ensidig oppmerksomhet på økonomi, til et mye bredere fokus.

– Man forbinder ofte bærekraft med miljø, men det handler også om ting som likestilling og integrering, for eksempel hvordan vi kan ansette jenter. Dette samarbeidet har gjort at vi tenker litt annerledes, og vi har fått mange nye perspektiver på ting.

 

Gode på sin egen måte

Kaksrud har jobbet mye med å få miljø og bærekraft inn i den daglige driften. For å få til det, var det nødvendig å gjøre endringer i hvordan de fører regnskapet, slik at det også gjenspeiler hvordan bedriften jobber med klima, samfunn og sosiale forhold.

– Tidligere var vi mest opptatt av hvor mye penger vi tjente, men nå forholder vi oss til en trippel bunnlinje; mennesker, jorda og fortjeneste. Når jeg skriver den tradisjonelle årsberetningen, skriver jeg også om hvordan vi jobber med ulike sider av bærekraft, forteller han.

Takket være fokuset og de nye tiltakene, ble Hurum Elektro nominert til Asker Kommunes Bærekraftspris i 2022.

– Vi lærer veldig mye av de store bedriftene, selv om vi har ulike fokusområder og forutsetninger. Som en liten bedrift er vi for eksempel ikke så gode på ISO-sertifiseringer. Men vi gjør det vi kan på andre områder, og det er viktig at vi blir gode på vår egen måte, sier han.

 

En forutsetning for å lykkes

Bærekraft blir stadig mer integrert i internasjonale og nasjonale retningslinjer og forskrifter. Det kommer også sannsynligvis enda strengere reguleringer når det gjelder rapportering om bærekraftig og etisk forretningsdrift.

«Det er jo også penger i dette, både ved at man skaper en sunn bedriftskultur og reduserer energibehovet. Derfor bør man ikke se på bærekraft som et utgift, men som en investering.»

Med det økende fokuset, blir selskaper med et bevisst forhold til bærekraft mer attraktive hos både investorer, leverandører, ansatte og forbrukere. Det innebærer at bærekraftige forretninger er i ferd med å bli en forutsetning for å lykkes i mange bransjer.

– Vi ønsker jo å være en attraktiv arbeidsgiver, skape et godt arbeidsmiljø og ikke minst å forvalte bedriften på en god måte. Samtidig er det viktig å unngå grønnvasking. Dette er temaer vi snakker mye om i nettverket, sier Kaksrud.

Vi hjelper deg med det elektriske!