Meny
  • Bolig
  • Sikkerhet

Dette må du vite om jordfeilbrytere

Publisert 08. april 2022 | Oppdatert 12. oktober 2022

Jordfeil kan i verste fall føre til fare for liv og helse. Her får du svar på de vanligste spørsmålene om jordfeilbrytere.

Jordfeil kan føre til alvorlige hendelser som brann eller elektrisk støt. En jordfeilbryter oppdager feil på det elektriske anlegget, og slår ut sikringen før det oppstår farlige situasjoner.

Les videre for å få svar på hvordan jordfeilbryteren fungerer, og hva du må gjøre hvis den slår ut.

Finn svar på noen vanlige spørsmål om jordfeilbrytere:

Hvorfor trenger jeg jordfeilbryter?

arrow

Jordfeil på anlegget kan føre til skader på gjenstander, hjem og personer. En jordfeilbryter øker sikkerheten ved å minimere risikoen for brann og støt som følge av jordfeil. Det er også påbudt med jordfeilbryter på det elektriske anlegget i alle bygg som er bygget etter 1990.

Hva er jordfeil?

arrow

Jordfeil betyr at det har skjedd en strømlekkasje. Strømlekkasjer kan oppstå ved feil i elektriske apparater som gjør at strømmen ledes til deler av det elektriske anlegget, hvor det ikke skal være spenning.

Jordfeilbryteren oppdager strømlekkasjen og kutter strømmen umiddelbart så det ikke oppstår brann eller fare for elektrisk støt.

Hvorfor oppstår jordfeil?

arrow

Jordfeil oppstår når metalliske deler og overflater kommer i kontakt med strømførende deler, for eksempel hvis en strømførende ledning kommer i kontakt med dekselet til et apparat.

Det finnes to typer jordfeil:

  • Periodiske jordfeil
  • Permanente jordfeil

 

Periodiske jordfeil er kun til stede når man bruker et elektrisk apparat, for eksempel brødrister, kaffetrakter, varmekabler, varmtvannsbereder eller vaskemaskin.

Permanente jordfeil skyldes vanligvis feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon og er permanent til stede helt til feilen blir reparert.

Hva er en jordfeilautomat?

arrow

En jordfeilautomat er en kombinasjon av en automatsikring og en jordfeilbryter. Den sørger for at hver kurs har sin egen jordfeilbryter og beskytter mot overstrøm, kortslutning og jordfeil.

Hvilken type jordfeilbryter trenger jeg?

arrow

Det finnes mange typer jordfeilbrytere, og det er viktig at du får hjelp av en fagperson til å velge den riktige typen tilpasset sted og anlegg.

De to vanligste typene i Norge er type A og type B.

Type A reagerer på både vekselstrøm og pulserende likestrøm og anbefales i boliger.

Type B anbefales til elbilladere. Det er faktisk et krav om at alle ladepunkter skal være utstyrt med jordfeilbryter type B eller ha et DC-filter i ladepunktet og vanlig jordfeilbryter type A. DC-filteret har som oppgave å kutte strømmen til laderen ved jordfeil.

Hvordan tester jeg jordfeilbryteren?

arrow

Jordfeilbryteren bør testes minst to ganger i året.

Det gjør du enkelt ved å trykke på testknappen. Da skal jordfeilbryteren koble ut strømmen slik at hendelen foran jordfeilbryteren faller ned. Vipp hendelen opp igjen, og strømmen kommer tilbake.

Hvis jordfeilbryteren ikke løser seg ut som den skal, må du kontakte en autorisert elektriker.

Jordfeilbryteren er utløst – hva gjør jeg?

arrow

Først kan du prøve å restarte jordfeilbryteren ved å vippe hendelen tilbake i stilling. Hvis den slår ut igjen, kan du prøve å finne ut hvilket apparat som har jordfeil.

  1. Trekk ut alle tilkoblede apparater mens jordfeilbryteren er avslått.
  2. Skru på strømmen igjen ved å vippe jordfeilbryteren tilbake i stilling.
  3. Koble til ett apparat om gangen, helt til jordfeilbryteren løser seg ut igjen. Det siste apparatet er problemet.

Hvis jordfeilbryteren ikke løser seg ut, ligger feilen sannsynligvis i det faste anlegget. Da bør du kontakte elektriker så raskt som mulig.

Trenger du ny jordfeilbryter?