Meny
Dette må du vite om hoverboard
 • Teknologi

Dette må du vite om hoverboard

Publisert 05. oktober 2017 | Oppdatert 19. desember 2017

Visste du at det ikke er tillatt å kjøre ståhjuling for personer under 16 år? Dette og mange andre ting er viktig å vite før du kjører av sted.

Vi får stadig flere alternativer innen manuelle transportmidler. Ved siden av klassikere som sykkel og sparkesykkel, har vi nykommere som Segway, el-sykkel og hooverboards. Felles for disse er elektriske motorer som tar seg av eller bidrar til fremdriften.

Vegvesenet plasserer alle disse transportmidlene i kategorien ”ståhjulinger”, et begrep som dekker alt fra større tohjulinger som Segway, til ståbrett som ClassyWalk. På folkemunne er imidlertid utrykket «hoverboard» mest vanlig.

«Vegvesenets fellesbegrep "ståhjulinger" dekker alt fra større tohjulinger som Segway, til ståbrett som ClassyWalk.»

Det finnes også varianter med bare ett hjul, normalt omtalt som airwheels, der man plasserer føttene på plattformer på hver side. Når det gjelder lovverket har imidlertid vegvesenet laget et felles sett med krav og regler. Pr. i dag er det tillatt med ståhjulinger på offentlige veier, så lenge man overholder disse reglene.

Hva sier lovverket?

Det foreligger flere tekniske krav til ståhjulinger. De viktigste er:

 • De skal ha front- og baklys samt reflekser.
 • De skal være utstyrt med signalhorn eller ringeklokke.
 • De skal ikke ha en toppfart som er høyere enn 20 km/t.
 • Bremsene skal ha god nok effekt til å takle full stopp fra maksfart på maksimum 5 meter.

Man er ikke pålagt å registrere eller ansvarsforsikre en ståhjuling, og det foreligger ikke noe krav om eget førerkort. Det er heller ikke påbudt med hjelm, selv om dette er anbefalt. Når det er sagt er det satt en rekke regler som kan medføre sanksjoner for brukeren dersom de brytes. De viktigste reglene er:

 • Kun personer over 16 år kan kjøpe og bruke ståhjulinger. Det er eieren som må stå til ansvar dersom dette forbudet brytes, og i verste fall kan overtredelse bety inndragning av førerkort. 16-årsregelen gjelder imidlertid ikke for ståhjulinger klassifisert som leketøy, som har maksfart på 6 km/t og maksimal egenvekt for føreren på 50 kg.
 • Promillegrensen er som for bil, altså 0,2.
 • Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon uten håndfri mens man kjører ståhjuling.
 • Det er ikke tillatt med passasjerer.
 • Det er ikke tillatt å kjøre på veier med høyere fartsgrense enn 60 km/t.
 • Ved kjøring på fortau eller i gågate skal hastigheten reduseres til tilnærmet gangfart, og passering av forgjengere skal skje med god avstand. Hvis det er tett med fotgjengere er ikke ståhjulinger tillatt.
 • Det er lov å kjøre ståhjulinger i kollektivfelt og sykkelveier, men ikke mot kjøreretningen i enveiskjørte gater. Unntak for enveiskjøring for sykler dekker ikke ståhjulinger, men du kan benytte eventuelt fortau.
 • Ståhjulinger er forbudt i utmark (skogsveier, turveier osv.).
 • Det er ikke tillatt med ståhjulinger på veier markert med forbud mot motorvogn.

Hvordan styrer man et hoverboard?

Før man kaster seg ut på veien bør man trene på å styre hoverboardet. Prinsippet bak styringen er enkelt, men det krever enn viss tilvenning. Ikke minst kan det være vanskelig å komme seg av og på brettet til å begynne med. Øvelse gjør mester, og ikke tro at du skal klare kunsten umiddelbart. De første gangene kan det være lurt å ha en vegg, stolpe eller annen person å holde seg i når du trer opp på brettet.

«Husk at det skal lite til før brettet begynner å bevege seg.»

 

Hooverboards er utstyrt med et gyroskop, som sørger for at selve ståbrettet holder seg vannrett. Tilknyttet hvert hjul er en elektrisk motor, som kan drive hjulet både forlengs og baklengs. Dette er det du som fører som kontrollerer, ved å flytte tyngdepunktet ditt og dermed vippe føttene fremover eller bakover. Sagt med andre ord lener du deg fremover for å kjøre fremover og bakover for å rygge. Husk at det skal lite til før brettet begynner å bevege seg. De fleste opplever at de må lene seg mindre fremover enn de trodde på forhånd.

Svinger utføres ved å forskyve tyngdepunktet ditt mot ett av hjulene, altså at du legger mer vekt og vipper mer på den ene foten enn den andre. Man legger vekten på motsatt ben av retningen man ønsker å svinge, så hvis du skal til høyre er det venstrebenet som skal vektlegges.

I praksis skapes svingen av at hastigheten til det ene hjulet øker kontra det andre, men det er små justeringer som skal til. For svake svinger holder det å lett ”vri” motsatt fot fremover, så følger brettet etter. Til å begynne føler mange seg ustø, men etterhvert blir man stødig nok til å ta krassere svinger og til og med piruetter.

Lading er forbundet med brannfare

Hoverboards får normalt strømmen fra lithium-batterier, og det er lett å undervurdere hvor mye energi som er lagret i batteriene. Feil ved hoverboardet eller batteriet kan føre til overoppheting og brann, og i utlandet har man sett flere eksempler på branner som startet i en ståhjuling. For brorparten av disse ulykkene oppstod brannen under lading, og derfor skal man aldri lade over natten. Ideelt sett bør ladningen skje under oppsyn, slik at man kan ta grep dersom noe skulle skje. Sørg for at brettet og laderen ikke tildekkes, og unngå å oppbevare produktet i direkte sollys eller steder der det blir unormalt varmt.

En annen følge av brannfaren er at mange flyselskaper ikke tillater hoverboards, hverken ombord i kabinen eller i bagasjen.