Kan du reglene for flyvedroner?

Å fly med quadcopter er moro, men du må alltid vise hensyn til andre personer i nærheten.

Vi har sett flere og flere av dem de siste årene. Det mest korrekte navnet er quadcopter, men de fleste kaller dem droner. De har gjort modellfly som hobby mer tilgjengelig, og de har revolusjonert hverdagen for fotografer og filmskapere.

Alle som bruker drone er ansvarlig for å holde seg informert om gjeldende regelverk, og det finnes restriksjoner selv for de aller minste av dronene.

Egentlig et modellfly

Teknisk defineres en drone som en RPAS, altså et ”remotely piloted aircraft system”. Disse er delt inn i klassene RO1, RO2 og RO3, etter vekt og hvilke typer operasjoner som skal gjennomføres. Man skiller dessuten mellom droner som holder seg innenfor synsrekkevidde (VLOS – Visual Line of Sight) og fartøy som beveger seg utenfor synsfeltet (BLOS – Beyond Line of Sight). Takket være moderne teknologi og oppkobling mot mobiltelefon/nettbrett har også droner ment for privatbruk kapasitet til å fly langt utenfor synsfeltet vårt.

Det vi på folkemunne kaller droner faller likevel utenom RPAS-definisjonen. Dette på grunn av hensikten bak flyvingen. Hvis formålet med flyvingen er hobby, rekreasjon, sport eller konkurranse hører dette nemlig hjemme i kategorien modellfly, selv om et quadcopter ikke er et fly med vinger i ordets rette forstand.

Hvordan er regelverket?

De generelle reglene for privat bruk av drone, av Luftfartstilsynet definert som ”dronelek”, er som følger:

For fartøy som veier 250g eller mer:

 • All flyging skal alltid skje på en hensynsfull måte.
 • Det er ikke tillat å fly nærmere enn 5 km unna en lufthavn.
 • Det er ikke tillatt å fly mer enn 120 meter over bakken eller vannet.
 • Det er ikke tillatt å fly nærmere enn 150 meter unna bygninger, trafikk eller folkeansamlinger på mer enn 100 personer.
 • Med samtykke fra alle berørte personer parter kan sikkerhetsavstanden senkes til 50 meter.
 • Alle droner skal være merket med operatørens navn og telefonnummer, eller ID-nummer tildelt av Luftfarttilsynet.

For fartøy som veier mindre enn 250g er maksimal tillatt flyhøyde 50 meter. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy og bygninger bortfaller, men flyvingen skal fremdeles gjøres på en hensynsfull måte.

Hvis du bruker en drone til kommersielle formål foreligger det egne regler. Les mer på Luftfartstilsynets dronesider samt hos Datatilsynet.

Sikker lading av dronen din

De fleste droner benytter seg av lithium-batterier (også kalt lithium-ion eller li-ion). Dette er samme type batterier som man finner i de fleste mobiltelefoner, og det er fort gjort å undervurdere hvor mye energi som faktisk er lagret de små batteriene.

Du husker sikkert den mye omtalte produksjonsfeilen ved batteriene til Samsungs Galaxy Note 7-telefoner, som førte til overoppheting og brann. Skandalen illustrerer godt hvor viktig det er å vise forsiktighet knyttet til batterier og lading. Bruk alltid ladere som er utviklet til batteriene du skal lade. Da er du sikker på at laderen leverer riktig effekt. La ikke laderen ligge påkoblet når batteriet er fulladet, og unngå å oppbevare batterier i direkte sollys eller andre steder der høye temperaturer oppstår.

De fleste batterier er designet for bruk i temperaturer mellom 10 og 40 grader. Dette vil normalt være oppgitt på batteriet og/eller medfølgende dokumentasjonen. Mange droner har støtte for batterier med ulik styrke (ulik mAh). Et sterkere batteri har bedre kapasitet, men bruk alltid kun batterier som er designet til din dronemodell.

Husk personvernet!

De fleste droner er utstyrt med kamera, og de beste modellene kan ta opp video med svært god oppløsning og bildekvalitet. Derfor er hensyn til andres personvern viktig å ha i bakhodet når man er ute og flyr. Datatilsynet oppgir følgende generelle anbefalinger for foto og videoopptak med drone:

 • Minimer filming der mennesker eller andre objekter kan identifiseres.
 • Vær synlig når du flyr drone, og gi gjerne beskjed til personer i nærheten.
 • Ikke bruk film/video fra dronen til andre formål enn opprinnelig tiltenkt.
 • Lagre bildematerialene på en sikker måte.
 • Ha klare avtaler hvis du bruker dronefilm i business-sammenheng.