Huseiernes Landsforbund

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser.

Hva HL tilbyr medlemmer
Forbundet yter gratis juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten på forsikring, boliglån, internett/telefoni, boligalarm, varmepumper, teknisk kontroll av boligen, rørleggertjenester, fyringsolje, strøm, boligsalg, taksering, med mer. Medlemsskap i HL gir også tilgang på flere lokale tilbud og rabatter. I tillegg har HL et magasin ved navn Hus & Bolig som utgis seks ganger i året, og er gratis for medlemmene.

Elfag-rabatter for medlemmer i HL
– 10 %  rabatt på ordinær  timepris hos alle Elfag-elektrikere
– 25 % rabatt på elektromateriell
– Regelmessige kampanjetilbud som gir rabattfordeler på flere av Elfags tjenester

Organisering
Huseiernes Landsforbund er organisert i 24 distriktsavdelinger som holder møter og kurs om aktuelle huseiersaker. I hvert distrikt har forbundet en leder, som er ansvarlig for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Flere steder er det stiftet lokalforeninger. HL har sitt hovedkontor i Fred. Olsensgate 5 i Oslo. Sekretariatet på ca. 30 årsverk ledes av adm. direktør Elisabeth Kristensen. Generalsekretær er Peter Batta.

Internasjonalt og nordisk samarbeid
Huseiernes Landsforbund er tilsluttet Den Internasjonale Huseierunionen – U.I.P.I. Gjennom medlemskapet i UIPI får HL blant annet mulighet til å være med å påvirke det arbeidet som gjøres i EU vedrørende fast eiendom. Gjennom det juridiske nettverket i UIPI kan HL også tilby norske medlemmer juridisk råd dersom de har problemer med eiendom i utlandet.

Les mer om Huseiernes Landsforbund her