Elfag

Medlemssider
Pålogging for våre medlemmer:
Om Elfag

Elfag gjorde en usynlig bransje synlig


I 1995 dannet kundene til grossisten Eilag den frivillige elektrikerkjeden Elfag. Vi er i dag 160 medlemsbedrifter
fordelt på 180 steder over hele landet - dette gjør oss til landets største og mest kjente elektrikerkjede.
Jobben vår besto i å gjøre en til da nær usynlig bransje mer synlig. Elektrikere forholdt folk flest seg til kun når
strømmen ble borte. Vi satte elektrikerne våre på kartet, blant annet satte vi i gang markedsaktiviteter som
understreket viktigheten av å vedlikeholde elektriske anlegg. I tillegg satte vi fokus på de mange produktene
og løsningene som finnes i bransjen. Gjennom økt kjennskap til kjeden følte kundene trygghet ved å benytte
seg av vår kompetanse. Dette, og at vi var en landsdekkende elektrikerkjede, ble etter hvert viktige argumenter
for å benytte seg av Elfag-elektrikeren.


Jo flere fordeler, jo bedre


En kjede er ikke bedre enn fordelene den tilbyr medlemmene. Elfag har vært en foregangskjede, og vi har hele
tiden jobbet for å gi medlemmene våre bedre og mer omfattende fordeler. Som medlem i Elfag får du mulighet
til å markedsføre deg lokalt med støtte fra oss. Markedspakken er omfattende, og medlemmene får assistanse
med blant annet bilprofilering, arbeidsklær, billeasing og felles intranett.

Medlemmene opplever trygghet ved at de får tilgang til verktøy som øker lønnsomheten, samt at de kan støtte
seg til en solid profilert identitet. Som Elfag medlem får de tilgang til ett stort nettverk og de får bekreftelse på
å være en del av det beste laget!


Vi tar ansvar for faget vårt


I tillegg til å levere stordriftsfordeler medlemmene nyter godt av, er vi opptatt av deres ansatte. Derfor har vi
tatt det ansvaret for installasjonsfaget man kan forvente av en dominerende aktør. Vi driver vår egen lærlingeskole
på tredje året, med fire samlinger i løpet av de to lærlingeårene. Dessuten tilbyr vi spesielle montørkurs,
eksklusivt for medlemmene. Kursene holder et svært høyt faglig nivå og har anerkjente forelesere.
Vi avholder også fagdager med aktuelle temaer, og satser spesielt på kompetansebygging rundt temaene
ENØK og Internkontroll elektro. Kjeden deltar også på bransjemesser og arrangerer lokale næringslivsseminar.


Kjedekontoret er ”limet” i kjeden


Kjedekontoret på Berger på Skedsmokorset skal og må være en aktiv del av kjedens hverdag. Vi jobber tett
med medlemmene våre og sørger for at vi til enhver tid er oppdatert på hva som skjer i markedet.
Hovedmålet vårt er at alt vi jobber med skal ende opp som verdiskapende tiltak medlemmene nyter godt av.
port url(/styles/editor.css);

Som Elfager får du:

 • Identitet - bransjens sterkeste merkenavn
 • Støtte til markedsføring
 • Gode rabattavtaler
 • Bonus
 • Mange gunstige fordelsavtaler
 • Et sterkt faglig nettverk
 • Kurs- og kompetanseheving
 • Verktøy som hjelper deg i din daglige drift
 • Salgs- og IT verktøy

Elfags målsetning

 • Vi skal være bransjens sterkeste merkenavn
 • Vi skal være forbrukerens førstevalg
 • Vi skal være næringslivets førstevalg
 • Vi skal være montørenes førstevalg
 
Her kan du laste ned Elfag logo:

Høyoppløselig
Elfag logo liggende
- når du trenger elektriker.ai
 


 

    
 
 

Copyright © 2010 Onninen Oy. Med enerett.
Digitroll publisering